Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Lễ bế giảng các lớp thuộc chương trình đào tạo ngắn hạn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc đặt tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học tỉnh Yên Bái.

   Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, Ban chỉ đạo Tây bắc và Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) cùng Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học tỉnh tổ chức Lễ bế giảng các lớp thuộc chương trình đào tạo ngắn hạn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc đặt tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học tỉnh Yên Bái.

   Các lớp bế giảng lần này bao gồm: Lớp Quản trị du lịch và kỹ năng hưỡng dẫn viên du lịch: 39 học viên. Lớp Quản trị khoa học - công nghệ và phát triển doanh nghiệp một cách bền vững: 45 học viên. Lớp Kỹ năng quản trị chiến lược và kế hoạch trong bối cảnh hội nhập quốc tế: 35 học viên Các lớp được tổ chức vào các ngày thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7 và CN hàng tuần do các giảng viên giàu kinh nghiệm đến từ Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Kinh tế và Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học quốc gia Hà Nội trực tiếp giảng dạy. Tới dự lễ bế giảng có Bà Ngô Thị Chinh Ủy viên thường vụ tỉnh ủy, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ông Nguyễn Kim Sơn Phó Giáo sư, tiến sỹ, Phó giám đốc Đại học quốc gia cùng lãnh đạo các sở ban ngành, các trường đại học trực thuộc Đại học Quốc gia, các thầy cô giáo cùng toàn thể 111 học viên của các lớp.

 

 

 

Bà Ngô Thị Chinh Ủy viên thường vụ tỉnh ủy, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu tại lễ bế giảng (ảnh: Hoàng Thế Hùng) 

 

   Đây là sự khởi đầu có ý nghĩa quyết định hết sức quan trọng cho việc xây dựng thành công và triển khai hiệu quả chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước phục vụ phát triển bền vững Tây Bắc mà Ban Chỉ đạo Tây Bắc và ĐHQGHN đã xây dựng trình xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ.

   Tham gia 3 lớp đào tạo ngắn hạn có 119 học viên thuộc các sở, ban, ngành và các huyện thị, thành phố trong tỉnh. Trong thời gian học, các học viên đã được truyền đạt các nội dung: kỹ năng quản trị chiến lược và kế hoạch trong bối cảnh hội nhập quốc tế; nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch và kỹ năng quản trị khoa học công nghệ và phát triển doanh nghiệp, với mục đích là nghiên cứu, bổ sung cơ sở lý luận và thực tiễn; qui hoạch, xây dựng cơ chế, chính sách khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển bền vững Tây Bắc; đồng thời góp phần đảm bảo an nình quốc phòng, nâng cao đời sống tinh thần của đồng bào Tây Bắc, trong đó có việc xây dựng, chuyển giao mô hình đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại chỗ; phát triển kĩ năng nghề nghiệp, nâng cao trình độ, tiếp thu, phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ vào đời sống;…

 

 

Ông Lê Đình Cương thay mặt ban quản lý lớp học đọc báo cáo tổng kết lớp (ảnh: Hoàng Thế Hùng)

   Với phương pháp học tập mới, tập trung chú trọng vào thảo luận và thực hành các tình huống , các lớp đào tạo ngắn hạn đã góp phần củng cố và nâng cao kiến thức chuyên môn cho các học viên trên các lĩnh vực công tác, giúp học viên giải quyết công việc thực tiễn một cách hiệu quả. Qua 2 tháng triển khai, khóa học đã kết thúc tốt đẹp, để lại ấn tượng tốt với các học viên về công tác tổ chức chu đáo của ban quản lý lớp học đặc biệt Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học tỉnh đã tạo mọi điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, phòng học cho các lớp học.

 


 

Ông Nguyễn Kim Sơn Phó Giáo sư, tiến sỹ, Phó giám đốc Đại học quốc gia Hà Nội Phát biểu tại lễ bế giảng (ảnh: Hoàng Thế Hùng)

 

   Sau 2 tháng học tập các khóa học đã kết thúc tốt đẹp, 111 học viên trong 119 học viên ban đầu dự học có đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học do trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và trường Đại học Kinh tế, Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường ĐHQGHN cấp.

 

Trần Thị Sen

Phòng  Đào tạo Trung tâm NN-TH

Bản đồ trung tâm

Liên kết website

Quảng cáo